fotografi

 

 

 

 

 

/img_0924.jpg

 

 

/img_2926.jpg

 

 

/img_2982.jpg

 

 

 /img_2989-version-2.jpg

 

 

/img_2918-version-2.jpg

 

 

/img_2973.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUPRINTS 100x70 titel; Kosmos blir till innanför kaos. 2015. Nacka Konsthall Dieselverkstaden. Fotografierna jag fångat vittnar om förgänglighet och förfall, något som väcker obehagliga känslor trots att bilderna i sig ofta är påfallande vackra. Man ser mer eller mindre angripna skor ilandflutna på en strand. Ibland ligger skon bredvid en lika sliten leksak, kanyl eller sörja av oidentifierade ting. Ofta syns det knappt att det varit en sko. Ibland finns där flera ihop växta skor efter flera veckor i havets makt. Fotografierna kan väcka en känsla hos betraktaren av att studera en likdel eller ett lik. Och jag tänker på orden ur ”Det heliga förvandlingar.” Av Rudolf Otto